Våra tjänster

Målsättning

Vår målsättning är att ge er bästa hjälp och service med montering, val av material och offerter.

Undertak

Skivorna som placeras i bärverkstaket finns i en stor mängd olika utförande och fabrikat. Ljudegenskaperna för skivorna varierar beroende på material, placering, tjocklek och nedpendlingsavstånd från bjälklaget. Även faktorer för byggnadsmaterial i den bakomvarande konstruktionen påverkar ljudegenskaperna hos skivan.

Stenull
Stenullsskivor är en skiva gjord av stenfibrer. Materialet är obrännbart. Skivor av stenull är mjuka skivor.

Glasull
Skivor av glasull är också obrännbara och är gjorda av glasfibrer. Även glasullsskivor är mjuka. Glasull har en gulaktig färg.

Bullerdämpning

Bullerdämpning är något vi arbetat med i över 30 år och höga ljudnivåer har varit och kommer även i framtiden vara ett uppmärksammat problem. Olika verksamheter och nya maskiner i lokalen ändrar förutsättningar för en god ljudmiljö.

För att dämpa den totala ljudnivån i en industrilokal är en lösning att montera ljudabsorberande skivor mot tak- och väggytor som fungerar som bullerdämpare.

För maskiner som tydligt alstrar ett högre ljud än övriga installationer är det i vissa fall bättre och mer kostnadseffektivt att skärma av eller ljudisolera och bullerdämpa specifika bullerkällor. För att lösa dessa ljudproblem i industrilokaler har vi en serie olika produktlösningar som oftast blir kundunika lösningar; skärmväggar, industridraperier,PVC-ridåer, fristående bullerskärmar och inbyggnader.

Erfarenhet

Vi har över 30 års erfaremhet och jobbar bara med dem bästa leverantörerna.

Offert

Bolla dina idéer med någon av våra specialister och få en anpassad offert.

Från idé till slutresultat

Vi hjälper dig hela vägen från idé till montering och slutbesiktning av ditt projekt.

Garantier

Vi har garantier på alla våra produkter och utförda jobb. Fråga någon av oss vad som gäller.

Öppettider

Måndag - Fredag
07.00 - 17.00

Adress

Industrivägen 6,
331 76 Rydaholm

Telefon

Växelnr: 0472 – 207 96
Robert: 0472 - 390 601
Jennie: 0472 - 390 602

E-post

E-post: info@s-akustik.se