Undertak

Skivorna som placeras i bärverkstaket finns i en stor mängd olika utförande och fabrikat. Ljudegenskaperna för skivorna varierar beroende på material, placering, tjocklek och nedpendlingsavstånd från bjälklaget. Även faktorer för byggnadsmaterial i den bakomvarande konstruktionen påverkar ljudegenskaperna hos skivan. Undertak

Stenull

Stenullsskivor är en skiva gjord av stenfibrer. Materialet är obrännbart. Skivor av stenull är mjuka skivor.

Glasull

Skivor av glasull är också obrännbara och är gjorda av glasfibrer. Även glasullsskivor är mjuka. Glasull har en gulaktig färg.

© 2022 S-Akustik AB. Webbdesign och produktion av Webtel Media AB.